fumigace obilí

Fumigace-plynovaní obilí, dřeva a komodit

Ochrana dřeva a jiných komodit před škůdci plynováním

Plynování obilí a jiných komodit
Skladovatelům a zpracovatelům obilí, kterým zákon ukládá povinnost vykonat ošetření obilí a jiných komodit fumigace (také společnostem, které ji vykonávají nad rámec zákona dobrovolně) poskytujeme službu preventivní fumigace. Jsme schopni plynovat volně uložené obilí v halách a taktéž obilí uskladněné v obilných silách. Skladovatelům obilí nabízíme službu chemického čištění skladů před naskladněním obilí, také i sil pro uskladnění sladového ječmene v pivovarnictví.

Použití plachet pro zvýšení účinnosti
Z důvodu vyšší saturace komodit plynem používáme pro zvýšení účinnosti fumigace na ošetřovanou komoditu plachty

Kde se fumigace využívá?

Sklady obilí
Sklady dřeva

Silá

Pivovarnictví

Jsme schopni zabezpečit fumigaci dřeva určeného na export, také i ochranu dřeva před škůdci
Protokol o fumigace
Zákazník po vykonání fumigace obdrží všechny potřebné dokumenty, potvrzení a protokol s kartou bezpečnostních údajů k použitému přípravku.

Certifikovaný personál

Profesionální a zkušený personál připravený kdykoliv Vám pomoct.

Bez škodlivin

Ošetření realizujeme tak, abychom nepoškodili anebo nezhoršili kvalitu vašich komodit.

Rychlý servis

Na Vaše požadavky reagujeme bezodkladně s individuálním přístupem.

Najlepší vybavení

Využíváme prvotřídní technologie.