dezinfekce

Zbavíme Vás plísní, virusů a bakterií.

Dezinfekce je ničení mikroorganismů, pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Vykonává se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace anebo zamezení výskytu infekci (nemocnice, výroba potravin a léčiv).

Dezinfekci, můžeme také definovat jako čištění předmětů, od některých anebo všech, patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Dezinfekční látka (též dezinficiens; výrobek obsahující dezinfekční látku a určený na dezinfekci se nazývá dezinfekční přípravek anebo dezinfekční prostředek) je proti mikrobiální činidlo, které se aplikuje na neživé předměty s cílem zničení mikroorganismů.

Využití Ti02 v interiéru

Eliminuje 99,9% virů, bakterií, hub a plísní
Rozkládá mikroby a endotoxiny
Vnitřní klima se významně zlepší v prospěch alergiků a astmatických osob
Možnost aplikace na všechny povrchy – podlahy, stěny a stropy
Čistí vzduch od zápachu a škodlivin, jako jsou prchavé organické látky a oxidy dusíku
Využití: školky, školy, wellness, kanceláře, hotely, sportovní centra, nákupní centra, interiéry ve veřejné dopravě atd.

Využití TiO2 v exteriéru

Chrání a prodlužuje životnost materiálů
Zabraňuje růstu mechu, řas a přichycení nečistot na povrchu
Má proaktivní účinek – šetří materiály v četně barvy
Je rychlejší, efektivnější a ekonomicky výhodnější
Nepoužívat k čistění a ochraně chemikálií
Snižuje emise skleníkových plynů, a znečištění ovzduší v blízkosti povrchu.
Využití: automotiv, potravinářský průmysl, průmysl a stavebnictví

Používáme klasickou dezinfekci na základě sloučenin chlóru a v poslední době jsme zavedli do naší nabídky dezinfekci na základě oxidu titaničitého TiO2 (revoluční nanotechnologická novinka).
Ve spolupráci s THERMOSANACE s.r.o. z ČR, nabízíme dlouhodobě trvanlivé dezinfekční řešení, se širokým použitím v interiéru a exteriéru.

Certifikovaný personál

Profesionální a zkušený personál, připravený kdykoliv Vám pomoct.

Revoluční riešení

Nepřetržitá ochrana a dlouhodobý účinek.

Rychlý servis

Na Vaše požadavky reagujeme bezodkladně s individuálním přístupem.

Najlepší vybavení

Využíváme prvotřídní technologie.