depaserizace

Máte problém s výskytem ptáků na provozovně? Přiletíme na pomoc!

Problém výskytu vrabců ve vnitřních prostorech je hlavně v provozovnách s potravinami, kde je z hygienického hlediska nepřípustné, aby se tu ptáci (většinou vrabci), vyskytovali. Hygienik může po zjištění přítomnosti ptáků v takové provozovně nařídit zavření objektu, anebo udělit pokutu.
Odchyt ptactva je vykonávaný pod odborným dohledem ornitologa, který mají zkušenosti se životem ptáků ve volné přírodě. Všichni realizátoři jsou odborně vyškolení a mají potřebné povolení na tuto práci.

Častý výskyt ptáků v interiéru

Obchodní domy

Sklady s potravinami

Haly

Obchody s potravinami

Odchycení ptáci jsou vypuštěni zpět do volné přírody a jsou označováni ornitologickými kroužky, pomocí kterých sledujeme vzdálenost, která je potřebná na to, aby se ptáci do provozoven opět nevrátili.

Certifikovaný personál

Profesionální a zkušený personál připravený kdykoliv Vám pomoct.

Neubližujeme

Zvířat si vážíme a neubližujeme jim.

Rychlý servis

Na Vaše požadavky reagujeme bezodkladně s individuálním přístupem.

Najlepšiá vybavenie

Využíváme prvotřídní technologie.