Představují nebezpečí v podobě mechanického poškozování majetku a znehodnocení materiálu (např.: okusováním elektroinstalací, či ničení a likvidace zboží a výrobků). Avšak důležitým faktorem je i vizuální výskyt „škodlivých hlodavců“ a tím poškození image jednotlivých subjektů.

Škodlivý hmyz může mít významný vliv na zdraví lidí. Některé druhy hmyzu, jako komáři a blechy, mohou přenášet nemoci, jako je malárie, dengue horečka, horečka Zika, lymská borelióza a virové encefalitidy. Hmyz jako švábi a mouchy mohou kontaminovat potraviny, což vede k riziku infekce a žaludečních onemocnění. Kromě toho může alergie na bodnutí hmyzem vyvolávat vážné reakce u citlivých jedinců. Proto je důležité mít přístup k profesionálním službám likvidace škodlivého hmyzu, aby se minimalizovalo riziko těchto negativních vlivů na zdraví.

Ptáci se shromažďují na jednom místě a může tak docházet k hromadnému znečištění ptačími výkaly, které mohou obsahovat patogeny nebo působit jako alergen. Kromě toho, v některých vzácných případech, některé ptáky mohou přenášet určité nemoci, jako například psitakóza.

Vosy a sršně mohou mít potenciálně negativní vliv na zdraví lidí. Jejich bodnutí může způsobit bolest, otok, zarudnutí a svědění v místě bodnutí. U citlivých jedinců může dojít k alergické reakci, která může být vážná a v některých případech i život ohrožující. Některé vosy a sršně mohou být agresivní a útočit na lidi, což může vést k opakovaným bodnutím a zvýšenému riziku komplikací. Při větším množství hnízd blízko obydlených oblastí se také může zvýšit pravděpodobnost střetu s tímto hmyzem. Proto je důležité brát opatření k minimalizaci kontaktu s osami a sršněmi a v případě potřeby vyhledat profesionální likvidaci, aby se zajistila bezpečnost a ochrana zdraví.

Štěnice, tyto malé neviditelné škůdci, mohou mít velký vliv na naše zdraví a blaho. I když se o nich často nemluví, štěnice se vyskytují po celém světě a mohou způsobovat více nepříjemností, než bychom si mysleli.
Štěnice jsou parazitické hmyzí stvoření, které se živí krví savců, včetně lidí. Nejčastější místa, kde je můžeme nalézt, jsou ložní matrace, sedačky, koberce a další povrchy, kde se mohou skrývat a čekat na svou následující oběť.